Transformator to urządzenie, którego zadaniem jest zmiana wartości wejściowego napięcia elektrycznego na ustaloną wartość wyjściową. Transformatory są stosowane głównie ze względów bezpieczeństwa. To urządzenia posiadające zróżnicowaną konstrukcję i mające szerokie zastosowanie.

Podstawowe działanie transformatorów

Transformator jest niezbędny w wielu sytuacjach. Sprawdza się zwłaszcza wtedy, kiedy do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych jest wymagane niższe napięcie, niż to, które biegnie z sieci. Jednymi z najczęściej używanych tego typu urządzeń są transformatory mające powszechne zastosowanie w elektroenergetyce. To statyczne urządzenia wykorzystywane do dystrybucji i przetwarzania energii elektrycznej. Aby uzyskać takie same częstotliwości i różne wartości przetwarzanych prądów przemiennych i układów napięć, korzystają ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej.

Główne zastosowanie transformatorów

Transformatory można najczęściej spotkać w trafostacjach, czyli elektroenergetycznych stacjach transformatorowych. Stacje trafo, w których następuje podział energii elektrycznej przy różnej skali napięć, zbudowane są z transformatorów oraz rozdzielni niskiego i średniego napięcia. Jednak transformatory znajdują zastosowanie także w innych dziedzinach. Z tego powodu urządzenia dzielą się na kilka rodzajów, a każdy z nich odpowiada za inne zadanie. Poza klasycznymi transformatorami bezpieczeństwa, obniżającymi napięcie do bezpiecznego poziomu, często używanymi urządzeniami są m.in. transformatory probiercze, przydatne podczas badań elektrycznych, głośnikowe – zasilające głośniki, dzwonkowe – wykorzystywane w instalacjach domowych, separacyjne do zasilania w warunkach izolacyjnych, spawalnicze – do zadań spawalniczych, czy autotransformatory posiadające jedno uzwojenie.

Transformatory – po prostu niezbędne

Transformatory są stosowane na bardzo szeroką skalę. Bez tych urządzeń korzystanie z prądu elektrycznego nie byłoby możliwe. To właśnie transformatory umożliwiają zmianę wysokiego napięcia w sieci na niższe – wykorzystywane chociażby w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku stosowanych w domach i obiektach przemysłowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here