Większość umów zawieranych w obszarze kupna i sprzedaży nieruchomości wymaga tworzenia ich w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest umowa przedwstępna zawierana pomiędzy kupującym i sprzedającym nieruchomość, która wedle obowiązujących przepisów prawnych może być zawarta w dowolny sposób. Niemniej jednak warto zdecydować się na sporządzenie jej u notariusza, gdyż nadanie umowie przedwstępnej charakteru urzędowego posiada kilka podstawowych zalet.

Możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem

Umowa przedwstępna jest dokumentem, który zobowiązuje obie strony do podpisania w późniejszym czasie tak zwanej umowy definitywnej. Sporządzenie jej w formie aktu notarialnego jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym, gdyż znacznie ułatwia dochodzenie swoich praw przed sądem w sytuacji, gdy transakcja nie dochodzi do skutku – na przykład na skutek wycofania się jednej ze stron z ustalonych wcześniej postanowień. W tym miejscu należy podkreślić, iż wprawdzie zawarcie zwykłej umowy przedwstępnej nie pozbawia ochrony wynikającej z jej podpisania, to jednak dochodzenie swoich roszczeń nie jest w tym przypadku zadaniem prostym. Natomiast zerwanie umowy przedwstępnej zawartej w kancelarii notarialnej umożliwia domaganie się zawarcia umowy przyrzeczonej. Co więcej – w sytuacji gdy sąd przychyli się do wniosku osoby żądającej wypełnienia umowy, to prawomocny wyrok jest wystarczający do przeniesienia własności. Alternatywą może być domaganie się naprawienia szkody przez stronę uchylająca się od wykonania postanowień zawartych w dokumencie. W tym przypadku zadośćuczynieniem może być odszkodowanie pieniężne.

Zobacz również:  Jak zadbać o drewnianą podłogę w domu?

Poprawność umowy przedwstępnej

Jedną z podstawowych korzyści wynikających ze spisania umowy przedwstępnej u notariusza jest gwarancja tego, iż będzie ona sporządzona poprawnie i w zgodzie z przepisami prawa oraz wymogami formalnymi. Kancelaria notarialna zadba o to, aby zostały w niej zawarte wszystkie najważniejsze ustalenia – w sposób jasny, przejrzysty i zgodny z wolą obu stron. Dodatkowo dobry notariusz http://www.notariusz-silesia.pl/ wyjaśni wszelkie wątpliwości i niepewności, dzięki czemu ewentualne niedomówienia zostaną wyeliminowane jeszcze przed podpisaniem dokumentu. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w przypadku zdecydowania się na usługi notariusza, to właśnie kancelaria notarialna sprawdzi wiarygodność wszystkich dostarczonych dokumentów.

Zakup lub sprzedaż nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych w dorosłym życiu. Zawiłości prawa dotyczącego nieruchomości są często niejasne i skomplikowane. Skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii notarialnej gwarantuje, iż już na poziomie umowy przedwstępnej wszelkie czynności będą wykonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz również:  Jak praktycznie urządzić garaż?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here